some /near/there/here/towels/are

some /near/there/here/towels/are

2 bình luận về “some /near/there/here/towels/are”

  1. There are some towels near here 
    – Cấu trúc : There are + danh từ số nhiều đếm được 
    – Some được dùng trong câu khẳng định , câu mời , lời đề nghị 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới