Sosssss giúp em với ngày mai em cần rồi write a paragraph to introduce yourself (about 40-50 words) viết một đoạn văn để giớ

Sosssss giúp em với ngày mai em cần rồi write a paragraph to introduce yourself (about 40-50 words)
viết một đoạn văn để giới thiệu về bản thân bạn (khoảng 40-50 từ) ko chép mạng nhé!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới