Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong câu sau: She (play) ….. tennis when it (rain) ……

Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong câu sau:
She (play) ….. tennis when it (rain) ……

2 bình luận về “Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong câu sau: She (play) ….. tennis when it (rain) ……”

 1. Diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào, một hành động trước chia ở quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia ở quá khứ đơn.
  Giải đáp: was playing – rained
  @ Cấu trúc quá khứ đơn: S+Ved/V2.
  @ Cấu trúc quá khứ tiếp diễn: S+was/were+V.ing.
  @ Vì she là S số ít nên dùng tobe là was.

  Trả lời
 2. Sửa đề: Sử dụng thì Quá khứ đơn hoặc thì Quá khứ tiếp diễn trong câu sau:
  => Mục đích của sửa đề là: sửa mới có thể chia được thì, vì cách sử dụng của thì htđ và thì httd không có trong câu này.
  ———–
  Giải đáp: was playing – rained
  -> Hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào -> thì QKTD
  \text{S + was/were + V-ing + when + S + Ved/V2}
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới