Tell you about your favourite TV programme. Your talk should incllude:(Kể cho bạn nghe về chương trình truyền hình yêu thích

Tell you about your favourite TV programme. Your talk should incllude:(Kể cho bạn nghe về chương trình truyền hình yêu thích của bạn. Bài nói chuyện của bạn nên bao gồm:)

1 bình luận về “Tell you about your favourite TV programme. Your talk should incllude:(Kể cho bạn nghe về chương trình truyền hình yêu thích”

 1. I enjoy watching educational television programs. One of them is “Who Is a Millionaire.” Every Tuesday at 8 p.m. on channel VTV3, this program airs. Each participant will have 15 questions and 4 assists, including a 50/50 chance, calls to family members, on-site counseling, and on-set audience feedback. Players won’t have a time limit and each question will be worth a different sum. There are three crucial question benchmarks: 5, 10, and 15. They will undoubtedly receive the bonus associated with each of these milestones when they are reached. The player will receive a check for VND 22 million if they correctly answer question 10. The highest bonus is awarded to players who successfully complete 15 questions. The program’s questionnaires are created from a variety of fields. Players need to be “lucky” and knowledgeable in a variety of fields to succeed in this. I gained more knowledge from each person as I watched this television program. I love this program very much.
  dịch 
  Tôi thích xem các chương trình truyền hình giáo dục. Một trong số đó là “Ai Là Triệu Phú.” Thứ Ba hàng tuần lúc 8 giờ tối. trên kênh VTV3, chương trình này được phát sóng. Mỗi người tham gia sẽ có 15 câu hỏi và 4 hỗ trợ, bao gồm cơ hội 50/50, gọi điện cho các thành viên gia đình, tư vấn tại chỗ và phản hồi của khán giả tại chỗ. Người chơi sẽ không bị giới hạn thời gian và mỗi câu hỏi sẽ có giá trị khác nhau. Có ba điểm chuẩn cho câu hỏi quan trọng: 5, 10 và 15. Họ chắc chắn sẽ nhận được tiền thưởng liên quan đến từng mốc này khi đạt được. Người chơi sẽ nhận được tấm séc trị giá 22 triệu đồng nếu trả lời đúng câu 10. Tiền thưởng cao nhất được trao cho người chơi hoàn thành xuất sắc 15 câu hỏi. Bảng câu hỏi của chương trình được tạo ra từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Người chơi cần phải “may mắn” và am hiểu nhiều lĩnh vực mới có thể thành công trong việc này. Tôi đã thu được nhiều kiến ​​thức hơn từ mỗi người khi tôi xem chương trình truyền hình này. Tôi yêu thích chương trình này rất nhiều.
  MONG BẠN CHO TÔI CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT!!!
  CHÚC BẠN MAY MẮN TRONG HỌC TẬP :))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới