Thailand is famous for spicy but ____ food. `A.` delicious `B.` terrible C. expensive D. clean

Thailand is famous for spicy but ____ food.
`A.` delicious `B.` terrible C. expensive D. clean

2 bình luận về “Thailand is famous for spicy but ____ food. `A.` delicious `B.` terrible C. expensive D. clean”

 1. Thailand is famous for spicy but ____ food.
  => C. expensive
  –  Chúng thường dùng but để nói đc cái này thì mất cái kia hay mất cái kia đc cái này .
  – Nên ta loại : Deliciousclean , còn lại terribleexpensive
  – Vì trong câu có nói nổi tiếng với món ăn cay nên ta loại terrible , còn expensive .
  – Tạm dịch : Thái Lan nổi tiếng với đồ ăn cay nhưng đắt .

  Trả lời
 2. tômtôm
  thailand is famous for spicy but                    food
  a deliciuos           b) terrble                     c) . expensive                 d) clean 
  ta chọn đáp án a vì delicious là  đậm đà 
  dịch ra :Thái Lan nổi tiếng với đồ ăn cay nhưng đậm đà

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới