Thanh thiếu niên cần ngủ nhiều vì họ ________. A. làm việc chăm chỉ B. đi học sớm C. đang học rất nhiều D. đang phát triển (

Thanh thiếu niên cần ngủ nhiều vì họ ________.
A. làm việc chăm chỉ B. đi học sớm C. đang học rất nhiều D. đang phát triển ( phần dịch của môn tiếng anh ạ

2 bình luận về “Thanh thiếu niên cần ngủ nhiều vì họ ________. A. làm việc chăm chỉ B. đi học sớm C. đang học rất nhiều D. đang phát triển (”

 1. Thanh thiếu niên cần ngủ nhiều vì họ đang phát triển ( D )
  Ko phải a vì đề bài nêu là thanh thiếu niên ( tức là cả thanh niên và thiếu niên ) mà thiếu niên chưa được làm việc .
  Ko phải b vì đề bài nêu là thanh thiếu niên ( tức là cả thanh niên và thiếu niên ) mà thanh niên thì ko đi học ( trừ học nghề :)) )
  Ko phải c vì đề bài nêu là thanh thiếu niên ( tức là cả thanh niên và thiếu niên ) mà thanh niên thì ko học để mà học nhiều ( trừ học nghề :)) × 2 )
  Giải đáp là D nha
  Bn tham khảo nhé , nếu đc cho mik tim , 5 sao và câu trả lời hay nhất nha

  Trả lời
 2. Thanh thiếu niên cần ngủ nhiều vì họ ________.
  A. làm việc chăm chỉ B. đi học sớm C. đang học rất nhiều D. đang phát triển 
  $→$ Bởi vì trong lứa tuổi này cần ngủ nhiều vì đang trong lứa tuổi dậy thì
  $→$ $Chọn$ $D$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới