The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ____ ____ eating apples.

The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ____ ____ eating apples.

2 bình luận về “The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ____ ____ eating apples.”

 1. The children (be) are eating bananas. They (be, not) are not eating apples.
  -> Hiện tại tiếp diễn
  -> Cấu trúc : S + tobe ( am/is/are ) + V-ing + O
  -> Tạm dịch : Những đứa trẻ đang ăn chuối. Chúng không ăn táo.
  – – – – – – – – – – –
  @tuyetnhi2010

  Trả lời
 2. 1. are
  Vì : Nói về trẻ con là số nhiều và có bananas là số nhiều quả chuối nên ta cho are
  Câu hoàn chỉnh phải là: The children are eating bananas.  
  2.aren’t
  Vì: Có apples có s là số nhiều mà còn có not nên ta điền aren’t
  Câu hoàn chỉnh: They aren’t eating apples.
  -> The children are eating bananas.  
        They aren’t eating apples.
  $\text{@white2k9}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới