The lesson havent started yet. Tìm lỗi sai ạ hiuhiu

The lesson havent started yet.
Tìm lỗi sai ạ hiuhiu

2 bình luận về “The lesson havent started yet. Tìm lỗi sai ạ hiuhiu”

 1. Lỗi sai: haven’t
  -> Sửa lại: hasn’t
  _________________________________
  yet là DHNB thì Hiện tại hoàn thành.
  Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 
  The lesson là số ít nên đi với has.

  Trả lời
 2. The lesson haven’t started yet.
  $haven’t$ $⇒$ $hasn’t$
  $—————$
  Sử dụng thì $HTHT.$
  $(-)$ S + haven’t/ hasn’t + VpII
  $DHNB:$ Yet
  Số ít đi với $hasn’t$
  Nên: $haven’t$ $⇒$ $hasn’t$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới