The milk is of good quality. The quality of service She is a real beauty. Beauty is not everything. My wife has many qualiti

The milk is of good quality.
The quality of service
She is a real beauty.
Beauty is not everything.
My wife has many qualities.
dịch sang tiếng việt mình đang cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới