Then, _____ some cheese on top A. mix B. grate C. peel (dịch hộ luôn)

Then, _____ some cheese on top
A. mix
B. grate
C. peel
(dịch hộ luôn)

2 bình luận về “Then, _____ some cheese on top A. mix B. grate C. peel (dịch hộ luôn)”

 1. Then, _____ some cheese on top A. mix B. grate C. peel
  $=$$>$ $A$ $.$ $mix$
  Dịch :
  Sau đó trộn một ít pho mát ở trên
  Giải thích :
  B . grate : vỉ lò sưởi ( không phù hợp )
  Nếu cho vào câu thì sẽ không có ý nghĩa
  C . peel : bóc vỏ ( không phù hợp )
  Nếu cho vào câu thì sẽ không có ý nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới