there are lots of gray clouds in the sky. It ( rain )

there are lots of gray clouds in the sky. It ( rain )

2 bình luận về “there are lots of gray clouds in the sky. It ( rain )”

 1. There are lots of gray clouds in the sky. It is going to rain . 
  Dịch : Có rất nhiều mây xám trên bầu trời. Nó sắp mưa .
  Câu trên là thì tương lại gần.
  Dấu hiệu nhận biết là do :
  – Câu trên sử dụng thì Tương lai gần khi :
  + Dự đoán một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần dựa vào dấu hiệu hoặc bằng chứng ở hiện tại .
  +  Mà trong câu sử dụng bằng chứng ở hiện tại : 
  There are lots of gray clouds in the sky 
  ( Có rất nhiều mây xám trên bầu trời. ) 
  Cấu trúc thì tương lại gần :
   +) S + tobe + going  to + verb …… 

  Trả lời
 2. there are lots of gray clouds in the sky. It ( rain )
  =>there are lots of gray clouds in the sky, It is going to rain
  + tương lai gần :
  + Công thức: S + is/ am/ are + going to + V.
  color[red][@NTM]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới