They usually buy …. milk and wine A. many B. any C. some

They usually buy …. milk and wine
A. many
B. any
C. some

2 bình luận về “They usually buy …. milk and wine A. many B. any C. some”

 1. They usually buy …. milk and wine
  -> C. some
  +some được dùng trong câu khảng định đi với số niều hoặc số không đếm được. sữa và rựu là nước nên ko thể đếm được nên ta ->chọn C.some

  Trả lời
 2. \text{Answer :} C
  -> Some + N đếm được / N không đếm được
  => Một vài
  -> Do đây là câu Khẳng định , cũng như đây là Danh từ không đếm được
  => Ta chọn ” some “
  -> Không chọn A vì DT không đếm được không thể đi với ” many “
  -> Không chọn B vì đây là Câu Khẳng định , ” any ” chỉ được dùng trong Câu phủ định
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới