They / watch / cartoons / on smart phone / in the future?

They / watch / cartoons / on smart phone / in the future?

2 bình luận về “They / watch / cartoons / on smart phone / in the future?”

 1. Giải đáp:
  -> They will watch cartoons on smart phone in the future
  Tạm dịch:Họ sẽ xem hoạt hình trên điện thoại trong tương lai
  Thì tương lai đơn dấu hiệu nhận biết” “in the future”
  -> Cấu trúc: S+will/shall+S_1
   

  Trả lời
 2. Câu hỏi: They / watch / cartoons / on smart phone / in the future?
  Trả lời:
  -> Will they watch cartoons on smart phone in the future?
  – DHNB: In the future -> TLĐ 
  @ Cấu trúc:
  +) S+will//shall+V- $inf$
  -) S+will $not$ (won’t) +V- $inf$
  ?) Will+S+V- $inf?$
  Cách dùng: Thì tương lai đơn dùng để diễn tả:
  + Một hành động sẽ xảy ra trong tương lai
  + Một quyết định đưa ra vào lúc nói
  + Một quyết tâm, lời hứa, đề nghị hoặc yêu cầu
  + Tiên đoán, dự báo trong tương lai
  * Một số trạng từ chỉ thời gian thường gặp: Tomorrow, tonight, next week / month/ year/ some day/ in the future,…
  HĐ247
  #$NguyetNhii$

  Trả lời

Viết một bình luận