tiếng anh hãy giới thiệu về bản thân mình giới thiệu ngôi trường của mình giới thiệu bạn thân nhất của mình viết đoạn văn th

tiếng anh
hãy giới thiệu về bản thân mình
giới thiệu ngôi trường của mình
giới thiệu bạn thân nhất của mình
viết đoạn văn thôi ngắn thôi nha

2 bình luận về “tiếng anh hãy giới thiệu về bản thân mình giới thiệu ngôi trường của mình giới thiệu bạn thân nhất của mình viết đoạn văn th”

 1. Bản thân : 
  + what your name ?       My name is (tên của bạn)
  + how old are you ?        I’m (tuổi của bạn) years old 
  + what grade are you in ? I’m grade (lớp của bạn) 
  + what is your favourite food ? my favourite food is ( món ăn mà bạn yêu thích) 
  + what is your favourite color ? my favourite colo is ( màu sắc mà bạn yêu thích) 
  Ngôi Trường : 
  + what is the name of your school ?         tên trường của bạn là gì?
  + where is your shool ?     trường của bạn ở đâu?
  + How many class does your school have?          Trường em có bao nhiêu lớp?
  + what do students do at school ?         học sinh thường làm gì ở trường ?
  + what do you like abuot yours school? bạn thích gì về trường học của bạn?
  Bạn Thân :
  + what’s his/her name ?         tên của anh ấy / cô ấy là gì?
  + what does he/she look like?          anh ấy / cô ấy trông như thế nào? 
  + what’s he/she like?              anh ấy / cô ấy như thế nào?
  + why do you like him/her?   tại sao bạn thích anh ấy / cô ấy?
  $\textit{lamdaothihoang}$

  Trả lời
 2. Hello everyone,my name is …… .I’m twelve years old.I live in ……. with my family.I study at …. secondayry
  school.Today,I am to talk about my topic my …….
  Đoạn giới thiệu bản thân đó ạ!

  Trả lời

Viết một bình luận