tìm lỗi sai và sửa If there is no water, plants will not die.

tìm lỗi sai và sửa
If there is no water, plants will not die.
Viết một bình luận