tìm lỗi sai : Why did’t tom went to school this morning? Becau he was sick

tìm lỗi sai :
Why did’t tom went to school this morning? Becau he was sick

2 bình luận về “tìm lỗi sai : Why did’t tom went to school this morning? Becau he was sick”

 1. Câu : Why didn’t tom went to school this morning? Becau he was sick
  Cấu trúc câu hỏi Why , trả lời because :
  (Why + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + túc từ…?)
  Trả lời : Because + S + V + object (bởi vì …)
  $\rightarrow$ went đổi thành go 
      

  Trả lời
 2. Why didn’t tom went to school this morning? Becau he was sick 
   -> sau didn’t là Vnt . went -> go 
   -> Vì câu hỏi trong quá khứ đơn là : did s Vnt ? 
      
    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới