Tìm và sửa lỗi 1 . She has English yesterday , but she she wasnt do English exercises -> 2 . Where the children now ? -> 3.

Tìm và sửa lỗi
1 . She has English yesterday , but she she wasnt do English exercises
->
2 . Where the children now ?
->
3. He goes to Hue two years ago
->
4 . I were born in 2007
->
5 . They visit their parents in 1995
->
6 . I didnt make Chung cake last Tet
->
Mọi người giúp mình với ạ

2 bình luận về “Tìm và sửa lỗi 1 . She has English yesterday , but she she wasnt do English exercises -> 2 . Where the children now ? -> 3.”

 1. Câu 1:bạn sửa has thành had thôi còn lại giữ nguyên
  câu 2:bạn thêm are ở giữa where the tức là where are the children now
  câu 3:bạn thay goes thành went
  câu 4:bạn thay were thành was
  câu 5:bạn thay visit thành visited
  câu 6 thì mình chưa tìm ra

  Trả lời
 2. 1 . She has English yesterday , but she she wasnt do English exercises
  =>She had english yesterday,but she didn’t do English exercises
  2.Where the children now?
  =>Where are the children now?
  3.He goes to Hue two years ago.
  =>He went to Hue two years ago.
  4.I were born in 2007.
  =>i was born in 2007
  5.They visit their parents in 1995.
  =>They visited their parents in 1995
  6.i didn’t make Chung cake last Tet
  =>i didn’t make Chung cakes for Tet
  NẾU THẤY HAY CHO MÌNH XIN 5 SAO,CẢM ƠN!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới