To get to the Super fit clup,you should take bus 16 ang get …. thong nhat park

To get to the Super fit clup,you should take bus 16 ang get …. thong nhat park

1 bình luận về “To get to the Super fit clup,you should take bus 16 ang get …. thong nhat park”

  1. Sửa clup,ang -> club,and
    =>To get to the Super fit club, you should take bus 16 and get off Thong Nhat park
    (Để đến được câu lạc bộ Super fit, bạn bắt xe buýt 16 và xuống công viên thống nhất)
    -Get off (v) : rời đi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới