torists are ….. by the beauty od Tam Chuc pagoda (impress)

torists are ….. by the beauty od Tam Chuc pagoda (impress)

2 bình luận về “torists are ….. by the beauty od Tam Chuc pagoda (impress)”

 1. Tourists are impressed by the beauty of Tam Chuc Pagoda
  – impress (v) -> impressed (adj) 
  * Cấu trúc 
  – Chỉ người + adj-ed 
  – Chỉ vật + adj-ing
  – Tourists là chủ ngữ chỉ ngữ -> Adj-ed
  – S + be + adj 
  -> Tạm dịch: Du khách bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của chùa Tam Chúc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới