trọng âm của từ “satellite” rơi vào đâu và giải thích vì sao

trọng âm của từ “satellite” rơi vào đâu và giải thích vì sao

2 bình luận về “trọng âm của từ “satellite” rơi vào đâu và giải thích vì sao”

  1. Satellite (n): Vệ tinh
    Phiên âm: ˈsadlˌīt
    -> Nhấn vần 1
    -> Có 2 dấu nhấn. Theo phiên âm thì dấu nhấn chính ở vần 1 và dấu nhấn phụ ở vần 2. Nên nhấn ở vần 1

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới