under /You can/sleeping/find the catg/the table. giúp mik vs ạ

under /You can/sleeping/find the catg/the table.
giúp mik vs ạ

2 bình luận về “under /You can/sleeping/find the catg/the table. giúp mik vs ạ”

 1. Giải đáp: You can find the cat sleeping under the table
  – can+ V: có thể làm gì
  – find+ sth+ Ving: tìm thấy cái gì đang đang làm gì
  – under+ sth: bên dưới cái gì
  – Tạm dịch: Bạn có thể tìm thấy con mèo đang ngủ dưới gầm bàn

  Trả lời
 2. – Giải đáp : You can find the cat sleeping under the table.
  – Cấu trúc : find sb + V -ing : tìm thấy, nhận thấy ai đó làm gì .
  – can + V inf : có thể làm gì.
  – Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng cuối câu.
  – Tạm dịch : Bạn có thể tìm thấy con mèo đang ngủ dưới gầm bàn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới