Viết 10 câu về tiếng anh danh từ ở trương ,ở nhà mình những người trong gia đình

Viết 10 câu về tiếng anh danh từ ở trương ,ở nhà mình những người trong gia đình

2 bình luận về “Viết 10 câu về tiếng anh danh từ ở trương ,ở nhà mình những người trong gia đình”

 1. $\text{10 danh từ về trường , về gia đình:}$
  • High school : Trường trung học phổ thông.
  • Primary school : Trường tiểu học.
  • English school : Trường anh ngữ
  • Language school : Trường ngoại ngữ
  • State school : Trường công lập.
  • Boarding school : Trường nội trú
  • Nursery school : Trường mầm non.
  • Kindergarten : Trường mẫu giáo.
  • Lower secondry school: Trường trung học cơ sở
  • Internetional school : Trường quốc tế
  • Parents : Ba mẹ
  • Stepparent : Cha mẹ kế
  • Mother : Mẹ
  • Father : Bố
  • Sibling : Anh chị em ruột.
  • Spouse :Vợ chồng.
  • Husband : Chồng.
  • Wife : Vợ
  • Brother : Anh trai
  • Sister : Chị gái

  Trả lời
 2. 10 danh từ về trường , về gia đình :
  • Parents :Ba mẹ
  • Stepparent : Cha mẹ kế
  • Mother : Mẹ
  • Father : Bố
  • Sibling : Anh chị em ruột.
  • Spouse : Vợ chồng.
  • Husband : Chồng.
  • Wife : Vợ
  • Brother : Anh trai
  • Sister : Chị gái
  • High school : Trường trung học phổ thông.
  • Primary school : Trường tiểu học.
  • English school : Trường anh ngữ
  • Language school : Trường ngoại ngữ
  • State school : Trường công lập.
  • Boarding school : Trường nội trú
  • Nursery school : Trường mầm non.
  • Kindergarten : Trường mẫu giáo.
  • Lower secondry school: Trường trung học cơ sở
  • Internetional school : Trường quốc tế

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới