Viết 5 câu nói mình lên làm gì hoặc ko lên làm gì vào ngày Tết ( 3 câu dùng should , 2 câu dùng shouldn’t ) và ( 3 câu dùng w

Viết 5 câu nói mình lên làm gì hoặc ko lên làm gì vào ngày Tết ( 3 câu dùng should , 2 câu dùng shouldn’t ) và ( 3 câu dùng will , 2 câu dùng won’t
Giúp em vs mn, em c.ơn:((

1 bình luận về “Viết 5 câu nói mình lên làm gì hoặc ko lên làm gì vào ngày Tết ( 3 câu dùng should , 2 câu dùng shouldn’t ) và ( 3 câu dùng w”

 1. – We should go out to meet relatives and people
  – We should be polite to the old generation and other people
  – We should be happy when we get lucky money
  – We shouldn’t sweep the house because it is unlucky
  – We shouldn’t make impolite to the old generation and other people
  – We will go out to play with family
  – We will go to the spring fair to get the word Mr. Do
  – We will get lucky money from everyone
  – We won’t be at home throughout Tet
  – We won’t be angry at Tet

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới