Viết công thức , cách dùng , dấu hiệu của an,a,the mình sẽ vote 5 sao ạ !

Viết công thức , cách dùng , dấu hiệu của an,a,the
mình sẽ vote 5 sao ạ !

2 bình luận về “Viết công thức , cách dùng , dấu hiệu của an,a,the mình sẽ vote 5 sao ạ !”

 1. * A/An: Mạo từ chưa xác định:
  + Sử dụng với danh từ số ít đếm được
  => Không cụ thể và đề cập lần đầu
  + Sử dụng âm trước nguyên âm “u,e,o,a,i” (Tùy thuộc vào cách phát âm)
  VD: A university
        An hour
  * Mạo từ xác định (the):
  + Sử dụng với danh từ số ít đếm được (cụ thể, chung chung về danh từ đó)
  + Sử dụng với danh từ không đếm được
  + Sử dụng với danh từ chỉ tồn tại 1 mình nó: The Moon; The Sun;…

  Trả lời
 2. 1 . THE.
  -The là mạo từ đã được xác định khi danh từ đã được xác định cụ thể hoặc đã được đề cập trước đó.
  +Các trường hợp khi dùng mạo từ THE.
  -Trước một đối tượng riêng biệt và phân biệt với những cái khác.
  -Trước cái gì đó được xem là duy nhất.
  -Trước các tính từ hoặc đại từ chỉ thứ tự và so sánh như : the best; the first; the second; the last….
  -Trước một danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật hoặc đồ vật.
  -Trước tính từ chỉ một nhóm người hoặc một tầng lớp trong xã hội.
  -Trước danh từ chỉ tên riêng chỉ biển, sông, núi, quần đảo, sa mạc,….
  -Trước một số địa danh
  -Trước một từ chỉ sở hữu của đồ vạt, theo sau bởi “OF”.
  -Trước một tên họ chỉ cả gia đình.
  2.A, An.
  a, A.
  -Mạo từ A đứng trước một phụ âm .
  b, An.
  -Mạo từ An đứng trước một nguyên âm như là:“UE OAI”(Còn phải dựa vào cách phát âm).
  +Trường hợp không dùng A, AN.
  -Trước danh từ số nhiều.
  -Trước danh từ không đếm được
  Có Gì Sai Thì Nhắc Mình Nhé
  Chúc Bạn Học Tốt !
  Minh_Duo
  @HOIDAP247

  Trả lời

Viết một bình luận