Viết đoạn văn 10 dòng nói về chương trình Trẻ em luôn đúng hoặc chương trình thế giới động vật bằng tiếng anh.Giúp với!Cảm ơn

Viết đoạn văn 10 dòng nói về chương trình Trẻ em luôn đúng hoặc chương trình thế giới động vật bằng tiếng anh.Giúp với!Cảm ơn nhiều ạ!

1 bình luận về “Viết đoạn văn 10 dòng nói về chương trình Trẻ em luôn đúng hoặc chương trình thế giới động vật bằng tiếng anh.Giúp với!Cảm ơn”

  1. Animal World is an educational program that provides students with the opportunity to explore the wonderful world of animals. Through this program, students can gain a deeper understanding of how animals interact with their environment, as well as how they interact with humans. Students learn about animal behavior, physiology, nutrition, and conservation. They also have the chance to observe and study a variety of animals in their natural habitats. Animal World is an excellent way for students to develop an appreciation for the natural world and its creatures.
    Translate:
    Thế Giới Động Vật là chương trình giáo dục mang đến cho học sinh cơ hội khám phá thế giới động vật kỳ thú. Thông qua chương trình này, học sinh có thể hiểu sâu hơn về cách động vật tương tác với môi trường của chúng, cũng như cách chúng tương tác với con người. Học sinh tìm hiểu về hành vi, sinh lý, dinh dưỡng và bảo tồn động vật. Các em cũng có cơ hội quan sát và nghiên cứu nhiều loại động vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Thế giới động vật là một cách tuyệt vời để học sinh phát triển sự đánh giá cao đối với thế giới tự nhiên và các sinh vật của nó.
    #$HoangMinh$

    Trả lời

Viết một bình luận