viết email gửi cho một người bn về chuyến đi chơi mạo hiểm

viết email gửi cho một người bn về chuyến đi chơi mạo hiểm

1 bình luận về “viết email gửi cho một người bn về chuyến đi chơi mạo hiểm”

 1. @Answer:
  Subject: mountain biking at the weekends
  Hi Mai Anh,
  Are you busy at the weekend?
  I’m going mountain biking with Jack and Mike. Do you want to come?
  It costs 20 dollars to hire the safety equipment. We’re starting at 2 p.m
  Let me know by Wednesday if you want to come.
  See you soon,
  Lan
  —————
  @Kiến thức cần nhớ:
  Dàn ý viết email gửi cho một người bn về chuyến đi chơi mạo hiểm:
  1. Dòng tiêu đề:
  2. Chào hỏi: Xin chào  …,
  3. Giới thiệu: mục đích của email
  4. Nội dung: email
  5. Kết thúc
  #Xuka2k10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới