Viết một đoạn văn về : Thầy cô giáo mà em ấn tượng nhất khi mới vào cấp 2 bằng tiếng Anh

Viết một đoạn văn về : Thầy cô giáo mà em ấn tượng nhất khi mới vào cấp 2 bằng tiếng AnhViết một bình luận

Câu hỏi mới