We often to this ———- The food here

We often to this ———- The food here

1 bình luận về “We often to this ———- The food here”

  1. We often come to this restaurant. The food here is great!
    ( chúng tôi thường đến nhà hàng này. đồ ăn ở đây rất tuyệt)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới