we want to take a picture of the new house Lisa’s. It’s beautiful tìm lỗi sai

we want to take a picture of the new house Lisa’s. It’s beautiful
tìm lỗi sai

2 bình luận về “we want to take a picture of the new house Lisa’s. It’s beautiful tìm lỗi sai”

 1.  We want to take a picture of the new house Lisa’s. It’s beautiful!
  =>We want to take a picture of Lisa’s new house. It’s beautiful!
  ->Tính từ sở hữu đứng trước (cụm) danh từ => Bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó.
  Dịch : Chúng tôi muốn chụp ảnh ngôi nhà mới của Lisa. Nó thật đẹp!
   ——————-Học Tốt———————

  Trả lời
 2. We want to take a picture of the new house Lisa’s. It’s beautiful.
  -> We want to take a picture of Lisa’s new house. It’s beautiful.
  √ Sở hữu cach [Lisa’s] đứng trước (cụm) danh từ [new house : nhà mới]. ⇒ Bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó.
  ⇔ Trans: Chúng tôi muốn chụp ảnh ngôi nhà mới của Lisa. Nó thật đẹp!

  Trả lời

Viết một bình luận