What sports/games do you often play? How often do you play sports/games?

What sports/games do you often play?
How often do you play sports/games?

2 bình luận về “What sports/games do you often play? How often do you play sports/games?”

 1. What sports/games do you often play?(Bạn thường chơi thể thao/trò chơi nào?)
  ⇒ I often play football (Tôi thường chơi bóng đá)
  How often do you play sports/games?(Bạn chơi thể thao/trò chơi thường xuyên như thế nào?)
  ⇒ I play football three times a week(Tôi chơi bóng đá ba lần một tuần)
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. 1. What sports/games do you often play ?
  – I often play badminton/basketball
  – I often play chess/kite….
  Cấu trúc HTĐ: S + (TTTX) + V-s,es + …
  2. How often do you play sports/games ?
  – I often play sports twice a day.
  – I often play games once a week.
  Cấu trúc: How often + do/does + S + V(bare) ?

  Trả lời

Viết một bình luận