– Where are you, Mum? I am in the kitchen. I . dinner. A. cooking B. am cooking C. to cook D. cooked Giúp với ạ

– Where are you, Mum? I am in the kitchen. I . dinner.
A. cooking B. am cooking C. to cook D. cooked
Giúp với ạ

2 bình luận về “– Where are you, Mum? I am in the kitchen. I . dinner. A. cooking B. am cooking C. to cook D. cooked Giúp với ạ”

 1. => Chọn B. am cooking
  *”Where are you, Mum?” (Mẹ đang ở đâu?) là 1 câu hỏi diễn tả 1 hành động/ sự việc đang được xảy ra ngay trong lúc hỏi => Chia thì Hiện tại tiếp diễn.
  *** : Cấu trúc : 
  (+) S + am/is/are + Ving.
  (-) S + am/is/are + not + Ving.
  (?) Am/Is/Are + S + Ving?
  @ Chủ ngữ là I (ngôi thứ nhất số ít) => Tobe chia là “am”.

  Trả lời
 2. $Nae$
  [Tiếng Anh]
  Giải đáp: B. am cooking
  => Cuộc hội thoại này sử dụng thì HTTD.
  – Cấu trúc: 
  (+) S + tobe + V-ing + O
  (-) S + tobe not + V-ing + O
  (?) Tobe + S + V-ing + O? (Yes/No question)
  (?) Wh-question + tobe + S + V-ing + O? (Wh-question)
  – Chủ ngữ là “I” thì tobe là “am”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới