Why do many people play games nowaday? Trl câu hỏi trên=))

Why do many people play games nowaday?
Trl câu hỏi trên=))

2 bình luận về “Why do many people play games nowaday? Trl câu hỏi trên=))”

 1. I don’t know. I think it’s probably this day.Modern medicine has electronic devices, and most people have their own machines, so they play games.

  Trả lời
 2. Dịch đề: Tại sao ngày nay nhiều người chơi trò chơi?
  => Because now, more and more games are being “produced”, the attractiveness has also increased a lot compared to before.
  Dịch: Vì hiện nay, các trò chơi đang được “sản xuất” ngày càng nhiều, độ hấp dẫn cũng tăng lên rất nhiều so với trước đây. 
  #hukeo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới