Word form: You must ………. yourself with the rules here. (family) Cho mình hỏi lớp 6 là mn học giáo trình tiếng anh gì ạ?

Word form:
You must ………. yourself with the rules here. (family)
Cho mình hỏi lớp 6 là mn học giáo trình tiếng anh gì ạ? Mình đang cần tìm để về cho em mình học.

2 bình luận về “Word form: You must ………. yourself with the rules here. (family) Cho mình hỏi lớp 6 là mn học giáo trình tiếng anh gì ạ?”

 1. #H 
  You must …. yourself with the rules here 
  -> Từ cần điền : familiarize (v) làm quen 
  – Ta có S + must + V : Phải làm gì
  – familiarize somebody with something : Làm cho quen với  thứ gì 

  Trả lời
 2. -> familiarize
  – Cấu trúc should chỉ lời khuyên:
  S + should (not) + Vinf + O: ai (không) nên làm gì
  – Familiarize yourself/sb (with sth): làm cho quen với cái gì
  – Dịch: Bạn phải làm cho bản thân bạn quen với những luật ở đây.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới