Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. (Làm việc theo cặp. Tạo

Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. (Làm việc theo cặp. Tạo các đoạn hội thoại tương tự để hỏi và chỉ đường đến các nơi gần trường học của em.)Viết một bình luận

Câu hỏi mới