Write the correct word for each sentences 1. A jacker …..you warm 2. What does this word….? 3. Smiling is a ….of happin

Write the correct word for each sentences
1. A jacker …..you warm
2. What does this word….?
3. Smiling is a ….of happiness
4. Mike is….among his friends
5. Jane doesn’t………for noisy music.
6. Our family has a special ….at Christmas
word: care, keeps, mean, popular, sign, tradition

1 bình luận về “Write the correct word for each sentences 1. A jacker …..you warm 2. What does this word….? 3. Smiling is a ….of happin”

 1. Write the correct word for each sentence
  1. A jacket …keeps..you warm (keep you warm: giữ ấm)
  2. What does this word..mean..?
  3. Smiling is a .sign…of happiness
  4. Mike is. popular…among his friends
  5. Jane doesn’t….care…..for noisy music.
  6. Our family has a special .tradition…at Christmas
  Dịch nghĩa:
  1. Một chiếc áo khoác … giữ cho bạn ấm …

  2. Từ này có nghĩa là gì ?

  3. Mỉm cười là …một biểu tượng … của hạnh phúc

  4. Mike là. ….nổi tiếng … trong số những người bạn của anh ấy

  5. Jane không …. quan tâm ….. đến những bản nhạc ồn ào.

  6. Gia đình chúng tôi có một .truyền thống….. đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới