1 He could not sleep well yesterday night. He went to work. = Althought …………………….. 2Her mother was very busy

1 He could not sleep well yesterday night. He went to work.
= Althought ……………………..
2Her mother was very busy. She cooked a delicious meal for us.
= In spite of …………………………..

1 bình luận về “1 He could not sleep well yesterday night. He went to work. = Althought …………………….. 2Her mother was very busy”

 1. 1. He could not sleep well yesterday night. He went to work.
  → Although he could not sleep well yesterday night, he went to work.
  (Mặc dù đêm qua anh ấy không thể ngủ ngon, nhưng anh ấy đã đi làm.)
  CT: Although + S + V, S + V
  2. Her mother was very busy. She cooked a delicious meal for us. 
  In spite of being very busy, her mother cooked a delicious meal for us. 
  (Mặc dù rất bận rộn, mẹ cô ấy đã nấu một bữa ăn ngon cho chúng tôi.)
  CT: In spite of + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing, S +V 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới