1. Heavy metal is not my kind of music. I don’t………… 2. We shouldn’t have the concert outdoors because it might be c

1. Heavy metal is not my kind of music.
I don’t…………
2. We shouldn’t have the concert outdoors because it might be cold in the evening.
Let’s…………..

2 bình luận về “1. Heavy metal is not my kind of music. I don’t………… 2. We shouldn’t have the concert outdoors because it might be c”

 1. 1. I don’t like Heavy metal
  – Cấu trúc: like + N/V-ing: thích cái gì/làm gì
  2.  Let’s have the concert indoors because it might be cold in the evening
  – Should + Vo: nên làm gì 
  – Let’s + Vo: hãy làm gì 

  Trả lời
 2. I don’t like heavy metal
  Heavy metal (metal) là một thể loại nhạc rock phát triển ở Anh và Mỹ
  like = love = fancy = adore = be interested in = be fond of + Ving: thích cái gì đó
  Let’s have the concert indoors because it might be cold in the evening
  indoors >< outdoors: trong nhà >< ngoài trời
  Let’s Vo: hãy làm việc gì đó
  Hãy tổ chức buổi hòa nhạc trong nhà vì nó có thể lạnh vào buổi tối.
  @pvlinhiscute0310

  Trả lời

Viết một bình luận