1.rewrite the following sentences without changing their meaning We know plastic bags damage the environment,but we continue

1.rewrite the following sentences without changing their meaning
We know plastic bags damage the environment,but we continue using them every day.(ALTHOUGH)
-………………………………………………………………….
-………………………………………………………………….

2 bình luận về “1.rewrite the following sentences without changing their meaning We know plastic bags damage the environment,but we continue”

 1. $\text{We know plastic bags damage the environment,but we coutinue using them every day .}$(ALTHOUGH)
  =>  $\text{Although We know plastic bags damage the environment , but we continue using them every day. }$
  GIẢI THÍCH 
  $S_{1}+V_{1},S_{2}+V_{2}$
  = $S_{1}+V_{1},but S_{2}+V_{2}$
  = $Although S_{1}+V_{1},S_{2}+V_{2}$
  Hai vế đối lập nhau , đôi khi người ta đảo 2 mệnh đề này cho nhau bắt buộc phải dịch
  TRANS : 
  Mặc dù chúng tôi biết rằng túi ni-lông có thể phá hủy môi trường , chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng chúng hằng ngày

  Trả lời
 2. -Although  we  know  plastic  bags  damage  the  environment,  we  continue  using  them  every  day
  – Dịch : Mặc  dù  chúng  ta  biết  túi  nhựa  phá  hoại  môi  trường,  chúng  ta  vẫn  tiếp  tục  sử  dụng  chúng  hàng  ngày.
  —————————————————————————————–
  Although  +  S  +  V,  S  +  V 

  Trả lời

Viết một bình luận