1. Thì quá khứ đơn với động từ “to be” Trước khi làm bài tập các em hãy tóm tắt lí thuyết về thì quá khứ đơn: a. Khẳng định:

1. Thì quá khứ đơn với động từ “to be”
Trước khi làm bài tập các em hãy tóm tắt lí thuyết về thì quá khứ đơn:
a. Khẳng định: ..
b. Phủ định: .
c. Câu hỏi:
2. Công thức thì quá khứ đơn với động từ thường
a. Khẳng định: ..
b. Phủ định: ..
c. Câu hỏi:
3. Cách sử dụng thì quá khứ đơn:
.
4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn:
Nêu các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:

5. Nêu Chú ý khi thêm đuôi -ed vào sau động từ.
b. Một số động từ bất quy tắc không thêm ed.
Lấy ví dụ các động từ bất quy tắc mà em nhớ:

1 bình luận về “1. Thì quá khứ đơn với động từ “to be” Trước khi làm bài tập các em hãy tóm tắt lí thuyết về thì quá khứ đơn: a. Khẳng định:”

 1. $\textit{^ ChieyewCucCuk ^}$
  1.
  a. (+)
  S + was/ were + (O)
  b. (-)
  S + Wasn’t/weren’t + (O)
  c. (?)
  Was/ Were + S + (O)?
  2.
  a. (+)
  S + Ved/ V2 ( động từ bất quy tắc ) + (O)
  b. (-)
  S + didn’t + V +(O)
  c. (?)
  Did + S + V + (O)?
  3.
  +) Cách sử dụng thì QKĐ
  – Xảy ra và chấm dút hoàn toàn trong QK
  – Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong QK
  4.  
  Các trạng từ chỉ thời gian trong QK: Yesterday, the day before yesterday, ago, already, last, in + mốc thời h trong QK
  5.
  a. *Note: những động từ tận cùng bằng ” e ” ta chỉ việc thêm ” d ” vào cuối từ đó.
  b. Bất quy tắc vd: dig $\rightarrow$ dug, keep $\rightarrow$ kept, make $\rightarrow$ made, teach $\rightarrow$ taught, win $\rightarrow$ won, say $\rightarrow$ said,…
                   $ – #Chúc bạn học tốt! -$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới