11. I dont like going to parties. (Shes told me) 12. Im not feeling very well. (Simon said) 13. Weve never been to Paris. (

11. I dont like going to parties. (Shes told me)

12. Im not feeling very well. (Simon said)

13. Weve never been to Paris. (They said)

14. The plane will land in half an hour (The pilot announced that)
I. Write these sentences in reported speech, using the words given (đề)
các bạn nhanh hộ mình ạ, đề kh có trên mạng, các bạn đọc kĩ và làm hộ mình, nếu được rất mong được chi tiếtViết một bình luận

Câu hỏi mới