12. Dựa vào từ gợi ý viết thành câu: They/ not/ come/ yet/./ *

12. Dựa vào từ gợi ý viết thành câu: They/ not/ come/ yet/./
*

2 bình luận về “12. Dựa vào từ gợi ý viết thành câu: They/ not/ come/ yet/./ *”

 1. đáp án : They haven’t come yet . 
   yet là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành 
  công thức thì hiện tại hoàn thành
  (+) s + have/has + VPII/Ved ………
  (-) s + haven’t/hasn’t + VPII/Ved ……
  (?) have/has + s + VPII/Ved ……. ?

  Trả lời
 2. They have not come yet.
  cấu trúc câu:
  negative:S + have not/has not  +  VPII/Ved ……
  trong đó dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành  là yet 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới