1I like to go to the ____ festival with my friends A musician B music C musicians D musical 2 Jakarta has ____ skyscrapers th

1I like to go to the ____ festival with my friends
A musician B music C musicians D musical
2 Jakarta has ____ skyscrapers than Shanghai
A a little B less C little D fewer

2 bình luận về “1I like to go to the ____ festival with my friends A musician B music C musicians D musical 2 Jakarta has ____ skyscrapers th”

 1. – Câu 1 chọn B music: âm nhạc
   -Dịch: Tôi thích đi dự lễ hội âm nhạc với bạn bè của tôi
  ->(Like + Ving to V: thích làm một việc gì đó)
  music festival: lễ hội âm nhạc
  -Câu 2 chọn D fewer: ít hơn 
  -Dịch:  Jakarta có ít hơn tòa nhà chọc trời hơn Thượng Hải.
  – skyscrapers: những tòa nhà chọc trời
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. 1.B
  \rightarrow Like + V-ing / to V : Thích làm gì
  \rightarrow music festival : lễ hội âm nhạc
  2.D
  \rightarrow So sánh hơn ( Danh từ ) : S1 + V + more / less / fewer + N + than + S2
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới