22. It (be) ……………….very cold now. 23. I (do) ………………. an exercise on the present tense at the moment

22. It (be) ……………….very cold now.
23. I (do) ………………. an exercise on the present tense at the moment and I (think) ……………….that I
(know) ……………….how to use it now.
24. It (rain) ……………….much in summer. It (rain) ………………. now.
25. Daisy (cook) ……………….some food in the kitchen at present. She always (cook) ……………….in the
morning
Dịch luôn hộ tớ với nhé ạ

1 bình luận về “22. It (be) ……………….very cold now. 23. I (do) ………………. an exercise on the present tense at the moment”

 1. 22. is
  Dịch : Bây giờ trời rất lạnh
  23. am doing 
  DH: on the present tense at the moment (HTTD)
  think, know (ko có hình thức tiếp diễn)
  Dịch:Tôi đang làm bài tập về thì hiện tại và tôi nghĩ rằng tôi biết làm thế nào để sử dụng nó bây giờ.
  24.rains 
  DH: in summer(HTĐ)
  is raining 
  DH: now (HTTD)
  Dịch: Trời mưa nhiều vào mùa hè. Bây giờ trời đang mưa
  25. is cooking 
  DH: at present (HTTD)
  cooks
  DH: always (luôn luôn)
  Dịch : Daisy đang nấu một số món ăn trong nhà bếp. Cô ấy luôn nấu ăn vào buổi sáng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới