3. He left the band and started his career as a solo … a year ago. (perform) 4. The chicken meat served with pho ga is …

3. He left the band and started his career as a solo … a year ago. (perform)
4. The chicken meat served with pho ga is … and cut into slices. (bone)

1 bình luận về “3. He left the band and started his career as a solo … a year ago. (perform) 4. The chicken meat served with pho ga is …”

 1. 3 performer (n): người biểu diễn
  Câu đang cần một N
  Từ perform là dạng V, chuyển sang dạng N là performer
  Dịch: Anh ta rời khỏi ban nhạch và batws đầu sự nghiệp như là một người biểu diễn solo một năm trước
  4 boneless (a): không xương
  Câu đang cần một adj
  Thịt gà được dùng trong phở gà không xương và được cắt thành từng miếng

  Trả lời

Viết một bình luận