(A) We really (B) interested (C) in (D) taking photos. Sửa lỗi sai ạ em c.ơn

(A) We really (B) interested (C) in (D) taking photos.
Sửa lỗi sai ạ em c.ơn

1 bình luận về “(A) We really (B) interested (C) in (D) taking photos. Sửa lỗi sai ạ em c.ơn”

 1. $\text{Answer:}$ Có 2 cách sửa:
  * Cách 1: B -> are really
  – Interested là tính từ -> tobe + adj
  – We là S(số nhiều) -> dùng are
  * Cách 2: C -> interest
  – Câu diễn tả sở thích -> HTĐ
  -> Công thức: S + V(s/es)
  – Ineterested (adj) -> interest (v)
  – We là S(số nhiều) -> V giữ nguyên
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận