Adjective <=> Adverb S+ be(an/a) + Adj + N(s) <=> S + V + Adv | 1, They are type typists ……………………….

Adjective <=> Adverb
S+ be(an/a) + Adj + N(s) <=> S + V + Adv |
1, They are type typists
………………………………….
2,He is a fluvent English speaker?
………………………………………………..
3, He is a hand worker?
………………………………….
4, Lan is a good singer?
…………………………………
5,They are careful drives?
………………………………….
6, Minh is a fast sumers?
…………………………………..
7, Morgan suns very fast
……………………………………..
8, Minh dances beautifully
……………………………………….
9, Ha drives care lessly
……………………………………
10, She is a hard student
………………………………….
11,He is a slow runner
…………………………………..
Giúp em vs ạ

2 bình luận về “Adjective <=> Adverb S+ be(an/a) + Adj + N(s) <=> S + V + Adv | 1, They are type typists ……………………….”

 1. S số ít + is + a/an  + ADJ + N số ít 
  S số nhiều + are + ADJ + N số nhiều 
  –> S + V + ADV
  ———————
  1. (đề cho sai ADJ – chữ type sai)
  2. He speaks English fluently.
  3. He works very hard.
  4. Lan sings very well.
  5. They drive very carefully.
  6. Minh swims very fast.
  7. Morgan is a fast runner.
  8. Minh is a beautiful dancer.
  9. Ha is a careless driver.
  10. She studies very hard.
  11. He runs very slowly.
  #STMIN

  Trả lời
 2. ->
  Adjective <=> Adverb
  S+ be(an/a) + Adj + N(s) <=> S + V + Adv
  =>
  1. Sai đề: Xem lại ạ!
  2. He speaks English fluently.
  3. He works very hard.
  4. Lan sings very well.
  5. They drive very carefully.
  6. Minh swims very fast.
  7. Morgan is a fast runner.
  8. Minh is a beautiful dancer.
  9. Ha is a careless driver.
  10. She studies very hard.
  11. He runs very slowly.
  -> 
  Tạm dịch:
  2. Anh ấy nói tiếng Anh thành thạo.
  3. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ.
  4. Lan hát hay lắm.
  5. Họ lái xe rất cẩn thận.
  6. Minh bơi rất nhanh.
  7. Morgan là một vận động viên chạy nhanh.
  8. Minh là một dancer xinh đẹp.
  9. Hà là một người lái xe bất cẩn.
  10. Cô ấy học hành rất chăm chỉ.
  11. Anh ấy chạy rất chậm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới