Ask and answer 1. Which festival in Viet Nam do you like best? 2. Where and when is it held? 3. Why do you like that festival

Ask and answer
1. Which festival in Viet Nam do you like best?
2. Where and when is it held?
3. Why do you like that festival?
4. What festval do you like?
5. What festival do you join?
6. Did you like the festival? Why or Why not?

1 bình luận về “Ask and answer 1. Which festival in Viet Nam do you like best? 2. Where and when is it held? 3. Why do you like that festival”

 1. Trả lời:
  1. Which festival in Viet Nam do you like best? (Bạn thích lễ hội nào nhất ở Việt Nam?)
  => I like the Tet Nguyen Dan festival in Vietnam the most. (Tôi thích lễ Tết Nguyên Đán ở Việt Nam nhất.)
  2. Where and when is it held? (Lễ hội đó được tổ chức ở đâu và vào thời điểm nào?)
  => Tet Nguyen Dan is held annually in late January or early February, marking the beginning of the Lunar New Year. It is celebrated throughout Vietnam. (Lễ Tết Nguyên Đán được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới theo lịch âm và được tổ chức khắp Việt Nam.)
  3. Why do you like that festival? (Tại sao bạn thích lễ hội đó?)
  => I like Tet Nguyen Dan because it’s a time for families to come together and celebrate the beginning of a new year. It’s a time for reconciliation and forgiveness, and people often visit their relatives and friends to exchange greetings and gifts. The festive atmosphere during Tet is also very lively and joyful. (Tôi thích Lễ Tết Nguyên Đán vì đó là thời điểm để các gia đình quây quần bên nhau, chào đón năm mới. Đó là thời điểm để hoà giải và tha thứ, người dân thường đi thăm người thân và bạn bè để trao đổi lời chúc và quà tặng. Bầu không khí lễ hội trong dịp Tết cũng rất sôi động và vui tươi.)
  4. What festival do you like? (Bạn thích lễ hội nào?)
  => As I mentioned before, I like the Tet Nguyen Dan festival the most. (Như tôi đã nói trước đó, tôi thích lễ Tết Nguyên Đán nhất.)
  5. What festival do you participate in? (Bạn tham gia lễ hội nào?)
  => I usually participate in the Tet Nguyen Dan festival with my family and close friends. We often gather at someone’s house to enjoy traditional Vietnamese food, play games, and exchange lucky money. (Thường thì tôi tham gia Lễ Tết Nguyên Đán cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Chúng tôi thường tụ tập tại nhà ai đó để thưởng thức đồ ăn truyền thống Việt Nam, chơi game và trao đổi tiền lì xì.)
  6. Did you enjoy the festival? Why or why not? (Bạn có thích lễ hội đó không? Tại sao hoặc tại sao không?)
  => Yes, I really enjoy the Tet Nguyen Dan festival. It’s a time for me to take a break from work or school and spend quality time with my loved ones. The atmosphere during Tet is always warm and cheerful, and it reminds me of the importance of family and community. (Có, tôi rất thích Lễ Tết Nguyên Đán. Đó là thời điểm để tôi nghỉ ngơi, tạm rời khỏi công việc hoặc học tập và dành thời gian để bên gia đình và người thân. Bầu không khí trong dịp Tết luôn ấm áp và vui tươi, và nó luôn nhắc tôi về sự quan trọng của gia đình và cộng đồng.)
  @Nem – 14/04/2023

  Trả lời

Viết một bình luận