Bài 1: Điền IN ON AT 1. ……….. Sunday 2. ……… 2001 3. ………. the weekend 4. ………. September 5. ……….

Bài 1: Điền IN ON AT
1. ……….. Sunday
2. ……… 2001
3. ………. the weekend
4. ………. September
5. ………..1 Septemer
6. ……… the morning
7. ……….. night
8. ……….Friday afternoon
9. ………. the winter
10. … quarter to seven

2 bình luận về “Bài 1: Điền IN ON AT 1. ……….. Sunday 2. ……… 2001 3. ………. the weekend 4. ………. September 5. ……….”

 1. 1. on
  2. in
  3. at
  4. in
  5. on
  6. in
  7. at
  8. on
  9. in
  10. at
  cách làm: 
  on + thứ/ ngày
  in + mùa/tháng/năm/ buổi sáng, trưa,chiều
  at + buổi tối/ địa điểm/ thời gian

  Trả lời
 2. 1.on
  On+thứ ngày
  2.in
   In+năm/tháng
  3.on/at
  Cả 2 đều dùng được nhưng sẽ tùy vào trường hợp
  4.in
  ->In+năm/tháng
  5.lỗi đề
  6.in
  In the moring:vào buổi sáng
  7.at
  at night:vào buổi tối
  8.on
  On+thứ ngày
  9.in
   In the winter:vào mùa đông
  10.at
   at quarter to seven:lúc bảy giờ mười lăm phút

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới