(be/you)…. at school ? Scholl (not/start)……………. yet (speak/he)……… to his boss? chia ở thì hiện tại hoàn thà

(be/you)…. at school ?
Scholl (not/start)……………. yet
(speak/he)……… to his boss?
chia ở thì hiện tại hoàn thành ý ạ

2 bình luận về “(be/you)…. at school ? Scholl (not/start)……………. yet (speak/he)……… to his boss? chia ở thì hiện tại hoàn thà”

 1. Have you been at school ?
  Công thức : Have/ Has + S + VpII +… ?
  School hasn’t started yet
  Công thức: S + have/ has + VpII
  Has he spoke to his boss ?
  Lunangoctrang1

  Trả lời
 2. 1. Have you been at school?
  Giải thích: Câu nghi vấn thì hiện tại hoàn thành:
  (?) Have/Has + S + Ved/V3 + ….?
  Mà you là ngôi thứ 2 => trợ đt là have
  2. School hasn’t started yet.
  Giải thích: Thể phủ định thì HTHT:
  (-) S + have/has + not + Ved/V3 + …?
  Mà school là ngôi thứ 3 số ít => trợ đt là has.
  3. Has he spoken to his boss?
  Giải thích: Thể nghi vấn thì HTHT
  Mà he là ngôi thứ 3 số ít => trợ đt là has.
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới