big bang./we/a/show/joined/of/fantastic/last night và be/i/a/handsome/wanna/in/rapper/the future/singer./and MNhelp me với

big bang./we/a/show/joined/of/fantastic/last night và be/i/a/handsome/wanna/in/rapper/the future/singer./and MNhelp me với

2 bình luận về “big bang./we/a/show/joined/of/fantastic/last night và be/i/a/handsome/wanna/in/rapper/the future/singer./and MNhelp me với”

 1. 1. big bang./we/a/show/joined/of/fantastic/last night
  -> We joined a fantastic show of Big Bang last night.
  2. be/i/a/handsome/wanna/in/rapper/the future/singer./and
  -> I wanna be a handsome rapper and singer in the future.
  *Kiến thức :
  _ last night là dấu hiệu chia thì quá khứ đơn ( S + V2/ed + …. )
  _ wanna be + sb/sth : muốn trở thành sb/sth

  Trả lời
 2. $1.$ We joined a fantastic show of Big Bang last night.
  $-$ Thì quá khứ đơn- Với động từ thường: S + V (-ed/ bất quy tắc).
     $+$ join $-$ joined $-$ joined (v.): tham gia.
  $-$ “Chúng tôi đã tham gia một buổi biểu diễn tuyệt vời của ban nhạc Big Bang vào tối qua”.
  $2.$ I wanna be a handsome rapper and singer in the future.
  $-$ Thì hiện tại đơn- Với động từ thường: S + V (s/es).
  $-$ wanna + V (Bare) $=$ want to + V (Bare): muốn làm gì.
  $-$ “Tôi muốn trở thành một rapper và một ca sĩ đẹp trai trong tương lai”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới